Navigácia

Partneri

Sobota 26. 5. 2018

Sobota 26. 5. 2018

Kalendár

Získajte titul Dis. na našej škole

 

 

 

Novinky

 • S úsmevom, so smútkom a s očakávaním sme sa v piatok 18. mája 2018 rozlúčili so žiakmi 4. ročníka - maturantami. Posledný deň v škole, spoločný spev, posledné zvonenie...

  Program na rozlúčku pripravili naši druháci, ktorí okrem iného zaspievali pieseň "šitú na mieru."

  V mene všetkých učiteľov a žiakov školy želáme našim maturantom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a úspech na ceste životom.

 • Do galérie Súťaž družstiev prvej pomoci boli pridané fotografie.

  Dňa 16.5.2018 sa študenti Patrik Jenat, Dominika Štefanková, Nikola Miksaiová a Barbora Beníková pod vedením kapitánky Veroniky Benčovej zúčastnili súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Hoci im prvé miesto uniklo len o tesné tri body, veríme, že v tejto ušľachtilej oblasti budú pracovať aj naďalej

 • Do galérie Tvorivá dramatika v roddinom centre boli pridané fotografie.

  V piatok 20. apríla navštívili naše tretiačky, budúce učiteľky v MŠ, rodinné centrum Svet rodiny, ktoré sídli v priestoroch 9. ZŠ vo Zvolene. Pre detičky a ich mamičky si pripravili hudobno-dramatické pásmo, ktorým roztancovali a roztlieskali všetkých prítomných. Najkrajšou odmenou pre dievčatá boli usmiate detské očká.

 • Do galérie Deń učiteĺov boli pridané fotografie.

  Pri príležitosti Dňa učiteľov si naši žiaci pripravili pre učiteľov krásny a bohatý program. Ďakujeme

 • Do galérie Prednáška o psychohygiene boli pridané fotografie.

  Dňa 20.3.2018 nás navštívili študentky Trnavskej univerzity, aby nám povedali niečo o psychohygiene a zvládaní stresu.

 • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

  Ani tento rok sme neporušili tradíciu a počas písomných maturitných skúšok žiaci 2.ZBC absolvovali plavecký kurz v Mestskej plavárni v Žiari nad Hronom. Spokojná bola pani učiteľka aj žiaci.

 • Do galérie Vynášanie moreny boli pridané fotografie.

  Študentky 3.ročníka našej školy si v rámci praxe v materskej škole pripravili pre deti „učenie sa zážitkom“. Spoločne vynášali Morenu a vítali jar.

 • Do galérie Návšteva divadla J.G.Tajovského boli pridané fotografie.

  13.marca sme spolu s našimi prvákmi navštívili Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde sme sa vďaka úžasným hereckým výkonom v divadelnej hre „Denník Anny Frankovej“ preniesli do ťažkých časov druhej svetovej vojny.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
  Školská 5, 977 01 Brezno
  elokované pracovisko Námestie Matice slovenskej 23, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Brezno: 048/6111992
  Žiar nad Hronom: 045/6716087; 0948671608

Fotogaléria