Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.ZD Triedny učiteľ Mgr.akad.mal.Katarína Stojkovová
1.ZE Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Miklíková
1.ZB Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Kremnická
2.ZB Triedny učiteľ Mgr. Adriana Chrienová
2.ZC Triedny učiteľ Mgr. Adriana Chrienová
2.ZD Triedny učiteľ PaedDr. Jana Golebiowská
2.ZE Triedny učiteľ Mgr. Klára Kruteková
3.ZB Triedny učiteľ Mgr. Marta Zacharová
3.ZC Triedny učiteľ Mgr. Marta Zacharová
4.ZB Triedny učiteľ Mgr. Martina Matušková
4.ZC Triedny učiteľ Mgr. Martina Matušková

© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.12.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
    Školská 5, 977 01 Brezno
    elokované pracovisko Námestie Matice slovenskej 23, 965 01 Žiar nad Hronom
  • Brezno: 048/6111992
    Žiar nad Hronom: 045/6016577

Fotogaléria