Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.ZB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Kremnická
1.ZD Triedny učiteľ Mgr.akad.mal.Katarína Stojkovová
1.ZE Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Miklíková
2.ZB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Chrienová
2.ZC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Chrienová
2.ZD Triedny učiteľ PaedDr. Jana Golebiowska
2.ZE Triedny učiteľ Mgr. Klára Kruteková
3.ZB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Zacharová
3.ZC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Zacharová
4.ZB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Matúšková
4.ZC Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Matúšková

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
    Školská 5, 977 01 Brezno
    elokované pracovisko Námestie Matice slovenskej 23, 965 01 Žiar nad Hronom
  • Brezno: 048/6111992
    Žiar nad Hronom: 045/6716087; 0948671608

Fotogaléria